Πως Λειτουργεί

Μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας για οικονομική θέρμανση!

Τι Είναι


Η αντλία θερμότητας είναι ένα ενιαίο μηχάνημα παραγωγής ζεστού και ψυχρού νερού, σχεδιασμένο για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης και κλιματισμού ενός κτιρίου. Αξιοποιεί προς όφελος μας ανεκμετάλλευτα ποσά θερμότητας στην ατμόσφαιρα ή στο έδαφος, αναλόγως τύπου, αεροθερμίας ή γεωθερμίας αντίστοιχα.
Μία γνωστή τεχνολογία από την οποία η αλλαγή στα ψυκτικά μέσα διεθνώς, για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και τις συνέπειές της στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, έδωσε τα τελευταία χρόνια αντλίες θερμότητας με εξαιρετικούς βαθμούς απόδοσης και σημαντικά διευρυμένα θερμοκρασιακά όρια λειτουργίας. Αποτέλεσμα που σε συνδυασμό με την αύξηση των τιμών των καυσίμων, να καθιστούν την χρήση της οικολογικά και οικονομικά επιβεβλημένη.

Πως Λειτουργεί


Λειτουργεί ακριβώς όπως ένα κλιματιστικό μηχάνημα σε πιο μεγάλη κλίμακα, συνεργαζόμενο με πολλές εσωτερικές μονάδες (panels, fan coils, ενδοδαπέδια), χρησιμοποιώντας σαν μέσο μετάδοσης θερμότητας το νερό, όπως ακριβώς και στα συστήματα θέρμανσης με λέβητες.

Υψηλή απόδοση


Σε αντίθεση με τα συμβατικά συστήματα, των οποίων οι βαθμοί απόδοσης είναι πάντοτε μικρότεροι της μονάδας, εφόσον απλά μετασχηματίζουν την ενέργεια που καταναλώνουν, οι δείκτες απόδοσης των αντλιών θερμότητας, όπως τα COP και EER στην θέρμανση και στην ψύξη αντίστοιχα, ξεπερνούν το 4 στις περιπτώσεις των υψηλής κλάσης μηχανημάτων της BLUEBOX. Αυτό και μόνο αποδεικνύει την ενεργειακή υπεροχή των αντλιών θερμότητας.

Χειμώνας


Τους χειμερινούς μήνες, αντλεί ποσά ενέργειας από το περιβάλλον (75%) και τα αποδίδει υπό την μορφή θερμότητας σε ένα κλειστό κύκλωμα νερού θέρμανσης, με χρήση ηλεκτρικής και μόνο ενέργειας (25%), σημαντικά μικρότερης της ονομαστικής του απόδοσης.

Καλοκαίρι


Τους καλοκαιρινούς μήνες ο κύκλος αντιστρέφεται και ποσά θερμότητας απορρίπτονται στο περιβάλλον με αποτέλεσμα την ψύξη του εσωτερικού χώρου, προϋποθέτοντας την χρήση κατάλληλων εσωτερικών μονάδων με αποχέτευση (fan coils) και μονωμένων σωληνώσεων για την αντιμετώπιση των συμπυκνωμάτων.

Χρήση όλων των νέων οικολογικών ψυκτικών μέσων ανάλογα με τα πλεονεκτήματα του καθενός στα επιθυμητά χαρακτηριστικά της εκάστοτε σειράς αντλιών θερμότητας της BlueBox.