Η Εταιρεία

ΛΔ Μηχανική | Δημιουργούμε αξίες!

Υπηρεσίες

Η ΛΔ ΜΗΧΑΝΙΚΗ είναι μία πρότυπη, τεχνική, εμπορική εταιρεία με αποκλειστικό αντικείμενο τον σχεδιασμό, την προμήθεια, την εφαρμογή και την υποστήριξη ενεργειακών ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων κτιρίων.

Βασικό χαρακτηριστικό της ΛΔ ΜΗΧΑΝΙΚΗ είναι ο σχεδιασμός ενεργειακών συστημάτων υψηλής απόδοσης και όχι η τυποποιημένη εφαρμογή αδιαφορώντας για τις παραμέτρους και ιδιαιτερότητες κάθε έργου ανεξαρτήτως μεγέθους. Αυτό εγγυάται την αποτελεσματική λειτουργία του προτεινόμενου συστήματος, καθώς και τον μικρό χρόνο απόσβεσης της επένδυσης.

Θεμελιώδης αρχή της ΛΔ ΜΗΧΑΝΙΚΗ είναι η χρήση αποκλειστικά σύγχρονων προϊόντων υψηλής τεχνολογίας με καινοτόμες τεχνικές και πιστοποιημένα χαρακτηριστικά από ανεξάρτητους αναγνωρισμένους οίκους, γεγονός που σε συνδυασμό με την εμπειρία και την γνώση του προσωπικού της, συνθέτουν τις κατάλληλες επιλογές με χαμηλό κόστος.

Η αγάπη των ανθρώπων της ΛΔ ΜΗΧΑΝΙΚΗ σε αυτό που κάνουν αντικατοπτρίζεται στην ποιότητα των κατασκευών τους, ενώ η υψηλή τεχνολογία των προϊόντων και οι σύγχρονες δυνατότητες των ενεργειακών συστημάτων που προτείνουν, απαιτούν τίποτα λιγότερο από πρότυπες εφαρμογές εγκαταστάσεων.

Ωστόσο η τεχνολογία και η εφαρμογή της αποτελούν μόνο την μία συνιστώσα για την επιτυχημένη εκτέλεση ενός έργου. Το ανθρώπινο και ταυτόχρονα επαγγελματικό πρόσωπο της ΛΔ ΜΗΧΑΝΙΚΗ είναι πάντα παρών από τον αρχικό συμβουλευτικό της ρόλο, έως την εκτέλεση και την συντήρηση του κάθε έργου σε βάθος χρόνου, σε βαθμό που να χαρακτηρίζεται ως ισόβια υποστήριξη.

Το έμπειρο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό της ΛΔ ΜΗΧΑΝΙΚΗ και οι συνεργάτες τους είναι πάντα δίπλα σας πανελλαδικά, από την αρχική μελέτη, έως την εφαρμογή και τη συντήρηση της εγκατάστασης, δίνοντας ενεργειακές λύσεις, προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας, με το μικρότερο δυνατό κόστος και τον μικρότερο χρόνο απόσβεσης της επένδυσής σας.

Λογισμικό Επιλογής & Κοστολόγησης

Εναλλακτική θέρμανση
μικρού κτηρίου

Θέρμανση πισίνας

Παραγωγή & Αποθήκευση
ζεστού νερού χρήσης

Επικοινωνήστε με την ΛΔ Μηχανική για ΔΩΡΕΑΝ διάθεση κωδικού χρήσης

και απλοποιήστε τη διαδικασία μελέτης & κοστολόγησης εξασφαλίζοντας τεκμηρίωση & ασφάλεια στις επιλογές σας.