ΟΛΑ ΜΕ ΜΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΟΛΑ ΜΕ ΜΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 150 150 Bluebox.gr

Οι αυξημένες δυνατότητες των αντλιών θερμότητας του οίκου της Blue Box,  σε συνδυασμό με το υψηλό επίπεδο engineering της ΛΔ Μηχανική, δίνουν το παρόν σε μία μοναδική οικιακή εφαρμογή μιας μονοκατοικίας με απαιτήσεις. Μια αρχιτεκτονική κατασκευή 8 ημιεπιπέδων, με εσωτερικό αίθριο και εσωτερική πισίνα και πολλαπλές ανάγκες ψύξης, θέρμανσης, ενδοδαπέδιου δροσισμού θέρμανσης της πισίνας, παραγωγής ζεστού νερού χρήσης και αφύγρανσης του χώρου της πισίνας, αποτέλεσε την πρόκληση.

Η τετρασωλήνια σειρά αντλιών θερμότητας OMICRON S EVO με την ελεγχόμενη ανάκτηση αποτελεί την καρδιά του συστήματος διαχείρισης της θερμότητας, παράγοντας ταυτόχρονα σε διαρκώς μεταβαλλόμενα ποσά ψυχρό και θερμό νερό, επιτυγχάνοντας κάθε στιγμή την βέλτιστη εξοικονόμηση της αναγκαίας ηλεκτρικής ενέργειας. Με την εκμετάλλευση κάθε ποσότητας ενέργειας, μέσω ενός σοφιστικέ συστήματος μεταβλητής ανάκτησης, ελαχιστοποιεί τα ποσά απορριπτόμενης ενέργειας στο περιβάλλον, φτάνοντας βαθμό απόδοσης 7,5.

Έτσι για όλη τη διάρκεια του έτους, η κατοικία θερμαίνεται και δροσίζεται από ένα ενδοδαπέδιο σύστημα, με την ενίσχυση από ένα επιπλέον δίκτυο τοπικών κλιματιστικών μονάδων τύπου FCU ανά διακριτό χώρο. Τα FCU έχουν διττό ρόλο, του ενισχυτή θέρμανσης το χειμώνα και του αφυγραντή για την καλύτερη απόδοση της ενδοδαπέδιας το καλοκαίρι. Ταυτόχρονα έχουμε 24ωρη κάλυψη των αναγκών ζεστού νερού χρήσης 65οC και θέρμανση της πισίνας στους 29οC. Η αναπόφευκτη παραγωγή υψηλής υγρασίας από την εξάτμιση της θερμαινόμενης πισίνας αντιμετωπίζεται από μία κεντρική κλιματιστική μονάδα αφύγρανσης, που χρησιμοποιεί τους πόρους της αντλίας θερμότητας σε κρύο και θερμό νερό για την διαδικασία της αφύγρανσης με ψύξη και μεταθέρμανση για την επίτευξη της επιθυμητής θερμοκρασίας και υποβιβασμό της σχετικής υγρασίας του χώρου.

Το σύστημα είναι απολύτως ανεξάρτητο και επικοινωνεί με ένα μικτό σύστημα bus που συνδυάζει τα διάφορα υποσυστήματα, με τρόπο που οι ιδιοκτήτες επιτυγχάνοντας το μέγιστο βαθμό άνεσης, να καταναλώνουν όσο μια αρκετά απλούστερη και μικρότερη κατοικία.